Valmentajien kehitys ja koulutus

KeiKassa aloittava valmentaja suorittaa heti ensimmäisen tilaisuuden tullen E-kurssin, ja ikäkausijoukkueen vastuuvalmentaja D-kurssin.

Seura myös kannustaa ja tukee seuran valmennuslinjaan ja –toimintaan sitoutuneita valmentajia edelleen lisäkouluttautumaan.


Seura aloittaa säännöllisen valmentajakerhotoiminnan, joka toimii seuran sisäisenä valmentajakoulutuksena ja keskusteluyhteden mahdollistajana.

Valmentajakerho on yksi tapa jalkauttaa seuran valmennuslinjaa jatkuvan prosessin kautta.

Samalla valmentajakerho antaa mahdollisuuden jakaa toimivia käytäntöjä, yhtenäistää toimintaa ja pitää huolta seuran linjan toteutumisesta joukkuetasolla ja päivittäisessä valmennuksessa.

Valmentajakerho käyttää myös seuran ulkopuolisia kouluttajia.