Harjoittelu

KeiKan kaikkien joukkueiden harjoittelun tulee olla aina

* suunnitelmallista

* pelien ja pienpelien kautta kehittävää

* osallistujille turvallista ja kannustavaa.


KeiKan harjoittelun kolme perusperiaatetta


1) Vähemmän puhetta, enemmän tekemistä.

Mitä pienempi lapsi, sen vähemmän hän jaksaa keskittyä pitkiin selityksiin. On parempi näyttää kuin selittää.

Ohjeiden ja sääntöjen tulee olla selkeitä ja mahdollisimman yksiselitteisiä eikä niitä tule antaa liikaa kerralla: harjoitus käyntiin, pysäytys, anna lisäohjeet tai –säännöt, ja harjoitus taas käyntiin. Toisin sanoen: tarkkaile, ohjaa ja muuta tarvittaessa.


Hyvin etukäteen suunniteltu ja mietitty treeni voidaan aloittaa nopeasti. Silloin, kun harjoituksen iso kuva on selkeä, voidaan myös mahdollisesti tarvittavia muutoksia (esim. ryhmäkoko, alueen pienentäminen/suurentaminen jne.) tehdä vaivattomammin.


2) Peli opettaa.

KeiKan harjoituksissa on paljon pelaamista. Etenkin taktiset asiat harjoitellaan pelissä, ei keinotekoisilla harjoitteilla. 

Harjoittelua ohjaa siis periaate: "lähtee pelistä – palaa peliin".

Tämä tarkoittaa, että harjoite on jokin osa peliä (murtautuminen, keskikentän ylitys, prässi tms.), ja tästä pelinosasta on muodostettu treeni. Harjoiteltu asia sitten palautetaan peliin. Pelin tarkkailu kertoo valmentajalle, miten hyvin harjoiteltu asia on omaksuttu.


3) Fair Play.

Kaikessa KeiKan toiminnassa on oltava mukana Fair Play –periaate. Tämä tarkoittaa keskinäistä kunnioitusta; sitä, että kaikki otetaan huomioon; ja sitä, että toimintatavat ovat yhteisesti sovittu ja kaikille yhteiset.


Osana FairPlay-periaatetta on myöskin palautteen antaminen. On erittäin tärkeää antaa palautetta ja etenkin positiivista palautetta. Palaute voi toki olla muutakin kuin puhetta – taputus selkään, peukutus - , mutta erityisesti positiivinen palaute on oleellista. On huomattava jokainen pelaaja: onnistumiset ovat erilaisia eri pelaajille. Pelaajaa ei saa koskaan nolata joukkueen edessä: kriittinen palaute annetaan kahden kesken, ja silloinkin ilman leimaamista.


Käytännössä harjoittelua ohjaavat keskeiset tekijät:


a) ikävaihe > kehitykseen sopivat teemat
b) yksilöllisyys > sopivasti vaikeutuvat haasteet
c) monipuolisuus > eri ominaisuudet
d) nousujohteisuus > kehittyminen, vaikeutuminen
e) riittävä harjoittelu > toistot ja seuranta
f) järjestelmällisyys > helposta vaikeaan, tutusta uuteen

g) ohjaaminen > oikeita asioita oikein
h) kasvatuksellisuus > kokonaisvaltaisuus, elämäntapa