Harjoittelun painopisteet ikäluokittain

Kaikissa ikäluokissa: paljon pallokosketuksia, vähän jonotusta!


KeiKan ikäkausijoukkueet harjoittelevat ja pelaavat (joustavissa) tasoryhmissä.

Tasoryhmissä käytetään samoja harjoitteita, mutta niiden vaativuutta säädellään esimerkiksi aika/tila –vaatimuksia muuttamalla.