Kehityksen seuranta

Kehityksen seuranta yhtenäistetään kaikissa KeiKan ikäkausijoukkueissa.

Seurantaan kuuluvat testit ja kehityskeskustelut (sekä mahdollisesti pelaajien itsearvioinnit).

Pelaajien testaamisen tarkoituksena on tukea sekä pelaajien että valmentajien kehittymistä. Testaamisen avulla seurataan yksittäisen pelaajan kehittymistä harjoittelujaksojen aikana, yhden kauden aikana ja pidemmällä aikajänteellä.

Testaamisen keskeisenä ajatuksena on myös antaa tietoa valmentajille harjoittelun vaikutuksesta sekä samalla varmistaa se, että valmennuksen ja harjoittelun kuormittavuus on tarkoituksenmukaista ja riittävää pelaajien kehittymiselle.


Pelaajien testauksesta vastaa junioripäällikkö. Testaukset suoritetaan kahdesti kauden aikana. Testaustapahtumiin tullaan aina lepopäivän jälkeen, ja pelaajien tulee olla terveenä koko viikko ennen testaustapahtumaa. Junioripäällikkö vastaa testaustoiminnan käytännön toteuttamisesta, raportoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä valmentajien kanssa.

Testien tarkoituksena EI koskaan ole verrata pelaajia toisiinsa, vaan antaa pelaajalle ja samalla valmentajalle mahdollisuus seurata kehitystä.

Testeillä pyritään siis siihen, että

1) pelaajat itse saavat tietoa omasta kehittymisestään; että

2) valmentajat saavat tietoa pelaajien kehittymisestä ja he voivati tältä pohjalta edelleen suunnitella
harjoituksia; ja

3) testitiedon pohjalta voidaan myös pohtia valmennuslinjan onnistumista ja tehdä siihen tarvittaessa korjauksia.