Valmennuslinjan tavoite

Valmennuslinjalla on kaksi päätavoitetta:

1) Se helpottaa KeiKassa valmennustyötä tekevien toimintaa

2) Se antaa jokaiselle pelaajalle edellytykset tavoitella omaa potentiaaliaan, pelaajan tasosta riippumatta. 

Valmennuslinja luo raamit sekä valmentajan toiminnalle että pelaajakehitykselle. Se ottaa huomioon lapsen ja nuoren iän sekä biologisen kehittymisen.

Lisäksi valmennuslinjalla haetaan
1) koko seuratoiminnan yhtenäisyyttä: Seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoittelun ja pelaamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen.
2) jatkuvuutta: Yhtenäinen valmennuslinja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja johdonmukaisen tekemisen.
3) valmennuksen johdonmukaisuutta: Kun valmentajat noudattavat seuran valmennuslinjaa, on ikäkausijoukkueesta toiseen siirtyminen joustavampaa: harjoittelun ja pelaamisen periaatteet eivät muutu vaikka valmentaja vaihtuisikin.
4) sekä seuran valmennustoiminnan läpinäkyvyyttä: Seuran valmennuslinja antaa myös seuran toiminnasta kiinnostuneelle ulkopuoliselle kuvan siitä, miten valmennus on seuran sisällä järjestetty.