Herkkyyskaudet

Lasten ja nuorten harjoittelussa tulee huomioida ja hyödyntää herkkyyskausia.

Herkkyyskausi on tietyn ominaisuuden kehittymisen kannalta otollisinta aikaa.

Alla olevassa kuviossa näkyy fyysisten ominaisuuksien painopistealueet eri ikävaiheissa. On kuitenkin otettavaa huomioon myös yksilölliset erot, joissa voi olla suuriakin vaihteluja biologisen kypsymistason mukaan.
 

Herkkyyskaudet (Hakkarainen, Harri (ym): Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu (2008))

Kun puhutaan herkkyyskausista ja harjoittelusta, on hyvä tehdä myös erottelu yleistaitavuuteen ja lajitaitavuuteen.


Yleistaitavuudella tarkoitetaan kykyä hallita ja oppia erilaisten suoritusten ja urheilulajien taidollisia vaatimuksia sekä hallita kehoa tasapainoa ja suunnanmuutosta vaativissa tilanteissa.


Lajitaitavuudella taas tarkoitetaan tietyn lajin – tässä tapauksessa jalkapallon – tekniikan tarkoituksen mukaista hyväksikäyttöä tilanteen vaatimusten mukaan, muuttuvissa olosuhteissa, ja toisaalta tekniikan korjauskykyä sekä uuden tekniikan oppimiskykyä.
Lapsen ensimmäiset kuusi ikävuotta ovat parhaimpia yleistaitavuuden kehityksen ja kehittämisen kannalta, ja ikävuodet 7–12 yleistaitavuuden vakiinnuttamisen sekä lajikohtaisten taitojen oppimisen suhteen.


Tässä kuviossa näkyy yleistaitavuuden ja lajitaitavuuden ajoittuminen limittäin lasten ja nuorten harjoittelussa.

Yleistaidot - lajitaidot

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kootusti herkkyyskaudet ja harjoittelulle otollisin aika – ja myös se, milloin jotakin taitoa EI tule harjoitella. Taulukosta esimerkiksi näkyy, että tasapainoa tulisi painotetusti harjoitella 6-8 -vuotiaana.


Valmistava tarkoittaa, että harjoiteltavia asioita voidaan aloitella ja kokeilla.
(Esimerkiksi lähellä 12-vuoden voidaan aloittaa valmistavat nopeuskestävyysharjoitteet: harjoitteiden tulee olla paljon lyhyempiä kuin aikuisilla ja palautusaikojen selvästi pidempiä. Hyviä kestävyysharjoitteita tässä iässä ovat kaikki taitoharjoitteet, pienpelit ja leikit pallon kanssa. Jossakin määrin voit käyttää intervallityyppisiä harjoituksia. Hyviä intervalliharjoituksia tämän ikäisille ovat hipat, viestit, mustamies, maa meri laiva-leikki jne. Herkkyyskauden termejä ja harjoittelua on avattu erillisessä Valmentajan oppaassa).


Varsinainen Harjoittelu sitten tarkoittaa sitä, että kyseistä ominaisuutta pidetään yllä ja edelleen kehitetään harjoittelun avulla.

Herkkyyskaudet